1. května 2022 v 20:00

V novém roce opět poslední úterý v měsíci strávíme v naší oblíbené kavárně. Jste srdečně zvání.