1. května 2022 v 20:00

Jak už je téměř pravidlem, poslední úterý v měsíci v kavárně rozezní nástroje naše sestava. Přijďte si ke kávě dát i trochu pohodové hudby. Těšíme se na vás.