1. května 2022 v 20:00

Přeneste se spolu s náma do 30. let minulého staletí, do dob kdy swing, dixieland a hot jazz roztančil americké kluby. Rozšířená letní zahrádka na Opletalově ulici se v tuto noc změní na pravou swingovou tančírnu! Muzikanti z kapely Perfect Time hrají pro swingaře.

Akce se bude konat na naší letní terase. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude přesunuta dovnitř.

Start: 20:00
Vstup: 50 kč
www.musiclab.cz
_______________________________________________________
This evening will bring you to the 30’s of the last century, to a time when swing, dixieland and hot jazz hits american clubs. At this night, the extended summer terrace on Opletalova street turns into a real swing dance hall! The band Perfect Time will play for swing dancers. Let’s Swing!

Event will be held on our summer terrace. In case of bad weather conditions it will be moved inside.

Start: 20:00
Entry: 50 kč
www.musiclab.cz